Het Filmgesprek is een stichting (statutaire naam Stichting KFA Filmbeschouwing) die al sinds 1937 activiteiten organiseert en ondersteunt waarin het verdiepende gesprek over films centraal staat.

Activiteiten in 2023

  • Het jongeren juryprogramma van het International Film Festival Gorinchem (IFFG) wordt mogelijk gemaakt door Het Filmgesprek. Zondag 16 april 2023 werd de award uitgereikt aan Nayola.

    “You can’t really escape the war, but the colours, music, details and symbolic in this film are beautiful. The best way to tell an awful story”, aldus jongerenjurylid Sophia Glavatska. 
  • Tijdens World Cinema Amsterdam (22 t/m 27 augustus 2023) wordt de vierde World Cinema Exchange Award uitgereikt.

De doelstelling

Het Filmgesprek ondersteunt met kennis en financiële middelen mensen en organisaties die door middel van kleinschalige activiteiten filmkijkers uitdagen hun beleving van films te onderzoeken en te verdiepen met gesprekken over films en levensvragen. Een goed filmgesprek schept voorwaarden voor uitwisseling en begrip tussen mensen met verschillende levensovertuigingen.

Het bestuur van de Het Filmgesprek zal bij verzoeken om ondersteuning kijken hoe de voorstellen voor activiteiten in lijn zijn met de statutaire doelstelling. Deze luidt:

‘De stichting heeft ten doel de bevordering van films met levensbeschouwelijke diepgang en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woord. Zij gaat daarbij uit van de overtuiging dat goede films een beklemtoning van en uitdaging voor de waarden van de christelijke traditie kunnen betekenen.’

Internationaal

Het Filmgesprek is lid van SIGNIS World Catholic Association for Communication en van INTERFILM International Interchurch Film Organisation