Het Filmgesprek is een stichting (statutaire naam Stichting KFA Filmbeschouwing) die al sinds 1937 activiteiten organiseert en ondersteunt waarin het verdiepende gesprek over films centraal staat. Vanaf 2020 vaart de stichting een nieuwe koers. Zij organiseert niet langer zelf activiteiten maar zij zet haar middelen (kennis en financiën) in om anderen te helpen bij het organiseren van activiteiten die overeenstemmen met haar doelstelling.

Activiteiten in 2021

In 2021 steunt Het Filmgesprek het nieuwe Huiskamerfilmfestival – een festival met korte films in de huiskamers van Leeuwarden – en de Hakuna Academy – dat jongeren in Den Haag middels film steunt in de persoonlijke en artistieke ontwikkeling. Lees meer over deze projecten.
In augustus 2021 vindt de uitreiking van de tweede World Cinema Exchange Award plaats.

De doelstelling

Het Filmgesprek ondersteunt met kennis en financiële middelen mensen en organisaties die door middel van kleinschalige activiteiten filmkijkers uitdagen hun beleving van films te onderzoeken en te verdiepen met gesprekken over films en levensvragen. Een goed filmgesprek schept voorwaarden voor uitwisseling en begrip tussen mensen met verschillende levensovertuigingen.

Het bestuur van de Het Filmgesprek zal bij verzoeken om ondersteuning kijken hoe de voorstellen voor activiteiten in lijn zijn met de statutaire doelstelling. Deze luidt:

‘De stichting heeft ten doel de bevordering van films met levensbeschouwelijke diepgang en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woord. Zij gaat daarbij uit van de overtuiging dat goede films een beklemtoning van en uitdaging voor de waarden van de christelijke traditie kunnen betekenen.’

Internationaal

Het Filmgesprek is lid van SIGNIS World Catholic Association for Communication en van INTERFILM International Interchurch Film Organisation