Het Filmgesprek ondersteunt mensen en organisaties die met kleinschalige activiteiten filmkijkers uitdagen hun beleving van films te onderzoeken en te verdiepen met gesprekken over films en levensvragen. Een goed filmgesprek schept voorwaarden voor uitwisseling en begrip tussen mensen met verschillende levensovertuigingen.