Het Filmgesprek ondersteunt kleinschalige activiteiten die filmkijkers uitdagen hun beleving van films te onderzoeken en te verdiepen met gesprekken over films en levensvragen. De financiële bijdrage kan variëren tussen € 500 en € 3.000.

Wilt u een aanvraag doen?
Om zeker te weten dat Het Filmgesprek uw aanvraag in behandeling neemt, moet u de volgende vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden:

 • Is het kijken naar een of meerdere films onderdeel van uw project?
 • Is een activiteit die gesprek en/of reflectie n.a.v. van de vertoonde films onderdeel van uw project?
 • Is uitwisseling en begrip tussen mensen van verschillende levensovertuigingen onderdeel van uw project?

Lees hier meer over de projecten die Het Filmgesprek eerder heeft gesteund.

Contact opnemen
U kunt een email sturen naar hetfilmgesprek[at]gmail.com voor uw aanvraag. We vragen u de volgende gegevens volledig en zo kort mogelijk te formuleren in de aanvraag.

 1. Gegevens aanvrager
  Naam organisatie / adres- en contactgegevens / type organisatie (stichting, vereniging, school, parochie/gemeente, filmhuis etc.) / werkgebied (lokaal, landelijk, regionaal) / website / gegevens bestuur / contactpersoon.
 2. Gegevens project
  Titel / doelstelling / doelgroep / beoogd aantal deelnemers / beschrijving activiteiten / hoe sluit het project aan bij de doelstelling van Het Filmgesprek.
 3. Bestedingsdoel en looptijd
  Eenmalige investering / projectfinanciering / startsubsidie / jaar van uitvoering.
  (N.B. vergeet niet een projectbegroting mee te sturen)