Het filmgesprek: kijken om te begrijpen

In 2013 publiceerde Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek het boekje Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden. Spiritualiteit en film. In dat boekje wordt een methode van het voeren van een filmgesprek beschreven. Hieronder is die in zeer korte vorm door de stichting ‘Het Filmgesprek’ weergegeven. In de loop der jaren heeft Het Filmgesprek deze aanpak van filmgesprekken gepromoot en op veel plekken in Nederland wordt er mee gewerkt in filmtheaters, kerken, kloosters, scholen en buurthuizen. Daarmee is een deel van onze lange termijn missie/doelstelling geslaagd en Het Filmgesprek biedt de bezoeker van deze site ook graag deze methode aan.

Als een film je raakt, wil je erover praten. In een filmgesprek onderzoek je samen met anderen de diepere lagen in de film. Door het te hebben over beelden die je opvallen en raken, ontdek je de symbolische betekenis van die filmbeelden. Ook ontwikkel je meer begrip voor andere zienswijzen en opvattingen.

Het uitgangspunt voor een geslaagd gesprek is dat er erachter wilt komen wat de film met jou gedaan heeft. Wie American Beauty gezien heeft, zal zich ongetwijfeld het plastic zakje herinneren dat door de wind wordt rond geblazen. Voor veel kijkers is dat een moment waarop ze zich realiseren dat het verhaal ook over hen gaat.

1 Maak tijd en ruimte voor interactie

Een filmgesprek draait om interactie en dat moet je organiseren. Om te beginnen praktisch: je moet een geschikte ruimte hebben om het gesprek te voeren. Om het persoonlijk te maken is het belangrijk dat de deelnemers met elkaar kennismaken, dat het ijs wordt gebroken. En om een gesprek na een film op gang te brengen, werkt het goed om vooraf al een paar kijktips mee te geven. Hiermee kan je het gesprek inhoudelijk richting geven. Bovendien gaan de gespreksdeelnemers oplettender kijken en worden zij nieuwsgierig gemaakt naar het nagesprek.

2 Wissel met elkaar uit wat jullie opvalt en raakt

Het is niet gemakkelijk om meteen na een film te vertellen wat je ervan vindt, laat staan waarom. Een goede film werkt vaak nog na in je hoofd. Men zegt wel eens dat een film pas echt begint bij de aftiteling. (Breek daarom het afspelen van de aftiteling nooit abrupt af!)

Het werkt goed om eerst bij jezelf na te gaan welke filmbeelden (of een verhaalelement of een muzieklijn) zijn blijven hangen, en dat daarna met elkaar te delen.

Houd de uitwisseling van eerste indrukken over de film spontaan. Het is een inventarisatie. Ga vooral niet meteen interpreteren of van tevoren bedachte vragen stellen. En stel kritiek op de film en op elkaars reacties uit. In deze fase van het gesprek wil je te weten komen wat mensen geraakt heeft in de film. Soms is dat onbewust en moet het boven komen drijven.

3 Vergelijk de film met andere beelden en verhalen

In een filmgesprek wil je zowel de filmbeelden als de persoonlijke betekenisgeving recht doen. Dat valt niet mee. Een aantrekkelijke tussenstap is om de filmbeelden te vergelijken met andere beelden en verhalen. Welke associaties hebben de gesprekspartners bij een scene of bij de hele film? Aan welke sprookjes, mythen of elementen uit de werelden van religie en kunst moeten ze denken? Of komt er iets op uit het nieuws?

In deze fase stimuleer je het associatievermogen van de groep. Daarmee begin je terugkerende betekenissen te ontdekken en dat kan veel interessante discussies oproepen. Spreek wel met elkaar af om steeds terug te keren naar de beelden uit de film die je net gezien hebt. Anders kan het nog wel een goed gesprek zijn, maar dan is het geen filmgesprek. Hier ligt een belangrijke taak voor de gespreksleider.

4 Bespreek met elkaar de symbolische lagen en welke reactie die losmaken

‘Irgendwie füll ich mich wie Frodo…’ Zo heet een studie van de Duitse theologen Wilhelm Gräb en Jörg Herrmann. Zij wilden weten welke reacties films losmaken. Een deel van het plezier van film kijken komt immers omdat we ons zo goed kunnen identificeren met wat er gebeurt.

In deze fase van het filmgesprek ga je dieper in op de beelden en elementen die genoemd zijn. Dat doe je door te onderzoeken waarom die opgevallen zijn. Als je doorvraagt, kun je de diepere, symbolische lagen van de film ontdekken. Staat een beeld voor ervaringen van angst, eenzaamheid, geluk, verlangen? Raakt het een idee of ervaring van de kijker? Let op: het gaat hier om het proeven van de symbolen, er hoeft niets opgelost te worden. Of zoals regisseur Jean Luc Godard zei: ‘Film geeft geen antwoorden, maar helpt wel om vragen op te werpen’.

5 Vat de opbrengst van het gesprek samen

De uitkomst van een filmgesprek staat niet vast. Toch kan een filmgesprek ‘mislukken’, namelijk als het alleen maar over de film gaat en de deelnemers buiten schot blijven. Juist omdat mensen verschillend kijken kan er, als je open en nieuwsgierig in gesprek gaat, meer begrip voor anderen ontstaan.

Een film toont ons een wereld waarnaar we verlangen of die we juist willen vermijden. Een geslaagd filmgesprek vergroot je blikveld, je kennis en begrip van andere mensen en gun levensovertuigingen. Besluit een filmgesprek daarom door de opbrengsten samen te vatten, op een manier die recht doet aan de inbreng van de deelnemers.