Het Filmgesprek ondersteunt met kennis en financiële middelen mensen en organisaties die door middel van kleinschalige activiteiten filmkijkers uitdagen hun beleving van films te onderzoeken en te verdiepen met gesprekken over films en levensvragen. Lees hier welke projecten wij steunen.

2022

Het Huiskamerfilmfestival 2022
Het Huiskamerfilmfestival maakt van elke huiskamer in Fryslân een bioscoop en ontmoetingsplek voor gesprek. De tweede editie van het festival vindt plaats van 13 t/m 16 oktober 2022 en Het Filmgesprek steunt ook dit jaar het festival en maakt de bijdrage van deze gespreksleiders mogelijk. Het festival zet niet alleen korte films in de spotlight, maar ook een nieuwe generatie filmprogrammeurs. Het Huiskamerfilmfestival, dat wordt georganiseerd in meer dan vijftig huiskamers in Friesland, wil jonge filmprogrammeurs uitdagen om via film hun verhaal te laten doen en het gesprek te laten voeren.

Dias Latinos Cinema
In samenwerking met de Lieve Vrouw in Amersfoort presenteert het Dias Latinos Festival in Amersfoort een bijzondere filmprogrammering onder de naam Dias Latinos Cinema. In het licht van dit thema wordt de film The Photograph van de Antilliaanse regisseur Sherman de Jesús vertoond, met een filmgesprek na afloop onder leiding van Dias Latinos ambassadeur Jörgen Raymann. Het Filmgesprek draagt financieel aan de organisatie van dit event.

Jongerenprogramma Internationaal Filmfestival Gorinchem (IFFG)
Het IFFG is een jong festival op een bijzondere locatie buiten de Randstad, de vestingstad
Gorinchem in Zuid-Holland. Het IFFG besteedt veel aandacht aan jongeren. Het bereikt ze
door een speciale programmering: klassikaal bezoek aan het festival, speciale
schoolvertoningen, workshops en debatten. IFFG maakt (voor)selecties, adviseert en
begeleidt het gebruik van eventuele lesmaterialen.

Het IFFG stimuleert het verdiepende gesprek over films onder jongeren ook door in 2022 voor de tweede keer een jongerenjury te organiseren. De jury bestaat uit zes jongeren in de leeftijd van 14-21 jaar. Voor jongeren is het belangrijker dan ooit zich te kunnen ontwikkelen in de culturele en creatieve sector. Door de deelname aan de jongerenjury zijn zij op die manier nauw betrokken bij het festival, krijgen een kijkje in de keuken en leren kritisch en bewust naar een film te kijken en met elkaar daarover te discussiëren. Hun stem telt via het jureren en het uitreiken van de Youth Jury Award. Voor dit onderdeel werkt IFFG nauw samen met hun sociaal-culturele partners zoals de bibliotheek, museum, dans- en muziekscholen. Het Filmgesprek ondersteunt het werk van de jongerenjury.

International Conference on Religion & Film
Het Filmgesprek ondersteunt het Dutch Filmmakers and Religion programma tijdens de International Conference on Religion & Film, die 8 t/m 10 juni 2022 plaatsvindt aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De conferentie wordt samen georganiseerd met het Journal of Religion & Film, rondom het thema “Visions of a Better World: Film and the Politics of Lived Religion”. Naast verschillende wetenschappers komen ook filmmakers en hun werk aan bod. Waaronder Jaap van Heusden, Elsbeth Fraanje, Kees-Jan Mulder, Peter Rollins en Robert Beckford. Het Dutch Filmmakers and Religion programma wordt ingericht als een gesprek tussen Nederlandse filmmakers, conferentiedeelnemers, sprekers en geïnteresseerden. Deze avondbijeenkomst is opengesteld voor een breder publiek

Hakuna Academy
Het Filmgesprek ondersteunt in 2022 opnieuw de Hakuna Academy, een project van de
Stichting Story Academy. Het project richt zich op Zuid-Hollandse jongeren van 15-20 jaar die
extra steun kunnen gebruiken bij hun persoonlijke en artistieke ontwikkeling en om
aansluiting te vinden bij de samenleving. Het project biedt ze de kans om te experimenteren
met de productie van films. In vijf maanden tijd volgen de deelnemers een intensief traject
waarin zij in groepsverband wekelijks educatieve masterclasses en workshops volgen. De
deelnemers brengen de opgedane lessen direct in de praktijk door parallel aan het
educatieve traject het maakproces van een korte film te doorlopen. Een wegens succes terugkerend onderdeel is de filmgesprek workshop. Naar aanleiding van een drietal korte films gaan jongeren onder begeleiding met elkaar in gesprek met behulp van de 5-stappen filmgesprek methodiek. Zij worden uitgedaagd worden om uitdrukking te geven aan hun beleving van de film, om een link te leggen met andere beelden en verhalen die zij eerder hebben gezien, om gezamenlijk de gelaagdheid van de films te onderzoeken en om de relatie van de thematiek uit de bekeken films tot hun eigen belevingswereld en
achtergrond te onderzoeken. Thema’s die aan bod komen bevinden zich op het snijpunt van
cultuur en maatschappij, zoals meertaligheid, culturele (non-)identiteit, vooroordelen en de
invloed van de media op onze denkbeelden.

2021

Het Huiskamerfilmfestival
Het Huiskamerfilmfestival is een nieuw filmfestival voor korte Europese film, dat in oktober 2021 plaats gaat vinden. Het is een festival voor jongeren in de huiskamers van Leeuwarden, waarin de uitwisseling tussen mensen centraal staat. Tijdens de eerste editie van het festival gaan er vijf gespreksleiders met verschillende achtergronden aan de slag om een gesprek te begeleiden met het publiek over de thema’s van de filmprogramma’s. Het Filmgesprek steunt het festival en maakt de bijdrage van deze gespreksleiders mogelijk. 

Hakuna Academy
Het Filmgesprek ondersteunt in 2021 de Hakuna Academy, een project van de Stichting Story Academy. Het project richt zich op Haagse jongeren van 15-20 jaar die extra steun kunnen gebruiken bij hun persoonlijke en artistieke ontwikkeling en om aansluiting te vinden bij de samenleving. Het project biedt ze de kans om te experimenteren met de productie van films. Het Filmgesprek ondersteunt Hakuna Academy omdat het een van de bedoelingen van dit project is om jongeren door middel van het medium film met elkaar in gesprek kunnen raken over hun uiteenlopende culturele achtergronden en levensovertuigingen.

2020

Financiële steun voor speciale filmvoorstellingen filmtheater Rialto seizoen 2020/2021
Het Filmgesprek is sinds 2019 partner van Rialto en het door Rialto georganiseerde jaarlijkse filmfestival World Cinema Amsterdam. Vanwege Covid-19 bleek het in 2020 helaas niet mogelijk een festivaleditie te organiseren en kon Het Filmgesprek daarom ook geen World Cinema Exchange Award uitreiken. Omdat Rialto financieel ernstig is getroffen door de corona lock down dit voorjaar, en na heropening in juni vanwege corona veel minder bezoekers mag ontvangen waardoor het organiseren van speciale filmvoorstellingen en activiteiten zeer lastig is geworden, heeft Het Filmgesprek besloten om Rialto voor het seizoen 2020/2021 financieel te ondersteunen.
Mooie voorbeelden hiervan in het begin van het nieuwe seizoen zijn een speciale vertoning van de Mexicaanse film La Camarista (winnaar van de World Cinema Jury Award 2019) in combinatie met een online interview met regisseur Lila Avilés; een speciale voorpremière van de Curacaosche speelfilm Buladó met een aansluitend filmgesprek met acteur Felix de Rooy onder leiding van gespreksleider John Leerdam; of een reeks recente Afrikaanse speelfilms die zowel in Rialto als op online platform Picl.nl worden vertoond. Rialto zal met de bijdrage van het Filmgesprek het komend seizoen in deze lijn nog veel meer bijzondere vertoningen en filmgesprekken kunnen organiseren.     

Rialto directeur Raymond Walravens: “We zijn onze partner Het Filmgesprek zeer erkentelijk voor dit mooie en stevige gebaar. Dit maakt het voor Rialto alsnog mogelijk een veelvoud aan speciale programma’s en programmalijnen voort te zetten in deze lastige tijden. Met name activiteiten gericht op en de vertoning van films van makers uit Afrika, Azië of Latijns Amerika inclusief het Caribisch gebied, en Nederlandse makers met roots uit die delen van de wereld. Geheel in de lijn van de programmering van zowel Rialto als World Cinema Amsterdam”.

De volgende projecten konden in de loop der jaren ook rekenen op een bijdrage van de Het Filmgesprek:

 • Filmgesprek onder leiding van filosofe Marjan Slob in Cultura Ede (jan. 2020) 
 • De Dag van de Spirituele Film – minifestival i.s.m. Han Fortman Centrum en Theater Lux in Nijmegen (1999-2019)
 • VU On the Roof Film Festival i.s.m. de Vrije Universiteit Amsterdam – filmvertoningen en nagesprek (2017-2018)
 • Blue Monday – filmavond rond thema ‘januaridip’ i.s.m. Filmfabriek Zaandam (2017)
 • Filmregisseurs dagen het christendom uit – filmstudiedag i.s.m. Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (2009)
 • NCRV-KFA spirituele filmcompetitie – korte films door jonge makers (2008)
 • Maria en Maria, Bijbelse vrouwen in de filmkunst – minifestival i.s.m. Museum Catharijne Convent (2008)
 • Filmdag ‘Engelenspel’ – filmstudiedag i.s.m. Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (2008)
 • De Pater en de Non – filmstudiedag bij tentoonstelling ‘In Godsnaam! 1000 jaar kloosters i.s.m. Museum Catharijne Convent (2007)
 • Dag van de Spirituele Film Zwolle – minifestival i.s.m. Hogeschool Windesheim (2007)
 • Film by the Sea Internationaal Festival, programma onderdeel ‘Zin in Film’ i.s.m. Bisdom Breda (2002-2008)
 • Film- en lezingen cycli i.s.m. Thomas More Academie (2002-2003)
 • Week van de Spirituele Film – festival in kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad i.s.m. Bisdom Rotterdam en filmtheater Lantaren/Venster (2001)
 • Boekenserie ‘Zin in Film’ i.s.m. Uitgeverij Kok Kampen (1994-2001)
 • KRO Filmprijs i.s.m. Loerakker Fonds (1980-2001)